MŠ Lukovany
Mateřská škola Lukovany

Povinné informace

1. Název

Mateřská škola Lukovany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení

Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení. Datum zápisu do rejstříku je 1.12. 2002. Hlavní účel je zajištění činnosti dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy.

Ředitel školy: Mgr. Hana Opálková

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola, Školní jídelna


4. Kontaktní spojení

Lukovany 95

664 84 Lukovany

Telefon: 546 450 628, 608 745 655

WWW: http://www.lukovany.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Lukovany 95

66484  Lukovany

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Lukovany 95

66484  Lukovany

4.3. Úřední hodiny

Středa 10,00 – 11,00, po telefonické domluvě

4.4. Telefoní čísla

546 450 628

608 745 655

4. 5. čísla faxu

Fax není využíván.

4. 6. Adresa internetové stránky

http://www.lukovany.cz

4.7. Adresa  e-podatelny

skolka@lukovany.cz

4.8. Další elektronické adresy


5. Bankovní spojení

27 – 9322210247/0100 (Komerční banka,a.s.)


6. IČ

70990531


7. DIČ8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

(všechny dokumenty jsou k nahlédnutí u vchodu na nástěnce Mateřské školy Lukovany)

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole- i na www stránkách školy
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lukovany- i na www stránkách školy
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní řád Mateřské školy Lukovany - i na www stránkách školy
Provozní řád školní jídelny MŠ Lukovany – i na www stránkách školy

Koncepce rozvoje a řízení Mateřské školy Lukovany2016 - 2019

8.2. Rozpočet

V060-201912KE01.pdf (528.07 kB)

V061-201912KE01.pdf (681.24 kB)

V062-201912KE01.pdf (4.62 MB)

Plnění rozpočetu 2021, Návrh rozpočtu 2022, Návrh výhledu rozpočtu 2023 - 2024.pdf (364.75 kB)

Schválený rozpočet 2022, výhled 2023-2024.xlsx (30.03 kB)

9. Žádost o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemně lze podat žádost:

- poštou

- předáním písemné žádosti ředitelce školy

- elektronickou poštou


10. Přijetí žádostí a dalších podání

Jméno a příjmení pracovníka školy určeného k poskytování informací:
Mgr. Hana Opálková
tel. 546 450 628, 608 745 655
e-mail: skolka@lukovany.cz

Úřední hodiny:

po domluvě s ředitelkou

Úřadovna:

Mateřská škola Lukovany, okres Brno - venkov, příspěvková rganizace – kancelář školy

Písemné podání:
volně formulovanou žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky s uvedením následujících údajů:

identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon příp. e-mail, u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. e-mail)

předmět žádosti

způsob vyzvednutí informace (písemně, osobně, e-mailem)

datum, podpis

Elektronickou poštou lze podat žádost na : skolka@lukovany.cz

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Db., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ústní nebo telefonické podání), je možné využít další dostupné kontakty nebo osoby – vedoucí školní jídelny, pedagogové školy.


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství, Brno, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Lukovany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace.


12. Formuláře

Žádost o přijetí do mateřské školy lze získat osobně v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

14.2. Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy


15. Úhrada za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

1. náklady spojené s vyhledáváím informací

(za každou započatou hodinu) 80,- Kč

2. pořízení kopie formátu A4 - jednostranně za list 1,50 Kč

- oboustranně za list 3,- Kč

3. opatření technického nosiče dat (CD) 20,- Kč

4. odeslání informace žadateli:

cena dle platného sazebníku České pošty + 19,- Kč

e-mail zdarma

15.2. Usnesaní nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací 

není


16. Licenční smlouvy

nejsou


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021.pdf (137.86 kB) 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 (96.47 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.pdf (182.35 kB)

vyrocni_zprava_MS.pdf (90.9 kB) – rok 2018

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 9. 8. 2022
jasno 25 °C 13 °C
středa 10. 8. oblačno 26/13 °C
čtvrtek 11. 8. zataženo 26/14 °C
pátek 12. 8. jasno 27/14 °C